Hur löser kommuner olika frågor?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Ge exempel på att det krävs olika kommuner för att lösa olika typer av frågor. vad sker om ett kommun är för litet eller för stort för den frågan som skall lösas.
Svar: 

Det är svårt att ge ett allmänt svar, eftersom det säkert skiftar beroende på vilket område det gäller. Det handlar kanske inte heller bara om huruvida kommunen är stor eller liten, utan om vilken politisk styrning, ekonomiska förutsättningar m.m. som finns. Här får du i alla fall länkar till några olika texter och inspelningar som tar upp frågan från några olika vinklar:

Att slås ihop är inte lösningen på alla kommuners problem
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6124940
Små kommuner med stora problem
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/751740?programid=1302
Stora utmaningar väntar
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/skl-stora-utmaningar-vantar-6877960
Slå samman kommuner är ingen universallösning
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sla-samman-kommuner-ar-ingen-universallosning-19249
Därför är Gnosjö bäst på integration
https://fof.se/tidning/2011/10/darfor-ar-gnosjo-bast-pa-integration
I boken Kommunen - så funkar den! av Anna Cederqvist (2015) finns det bl. a ett kapitel om framtidens utmaningar för kommunerna och rapporten
Vägval för framtiden : utmaningar för det kommunala uppdraget… fördjupar sig också i kommunernas framtida uppgifter och hur de ska lösas.

8 januari 2018 - 19:36