Hur loggar jag in på e-tjänst?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Hur loggar jag in på e- tjänst? formatet?
Svar: 

Svaret på din fråga är att den som erbjuder e-tjänsten också bestämmer på vilket sätt du ska få tillgång till den. I normalfallet bestäms tillgången genom ett användarnamn med ett tillhörande lösenord för att säkra identiteten. Lösenordet kan vara bestämt av dig, eller när säkerheten ska vara extra hög, tas fram genom exempelvis ett mobilt Bank-id, eller annan lösning som den som erbjuder e-tjänsten menar ska användas.
Sådana lösningar använder sig bland annat banker av där personnummer används som användarnamn. Där kan personnumret skrivas olika beroende på bank: SEB och Nordea vill ha en rak skrivning av personnumret, dvs ÅÅÅÅMMDDNNNN, medan Swedbank vill ha ÅÅÅÅMMDD-NNNN och Handelsbanken slutligen föredrar tydligen ÅÅÅÅMMDD NNNN (alltså ett mellanslag istället för streck). Hur som haver, har du problem med formen av, eller med din inloggning, vänd dig till den som erbjuder tjänsten för att bli säker på vad som gäller.

5 januari 2019 - 19:06