Hur lär sig döva barn läsa?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hur lär sig döva barn läsa? Jag gissar lär sig att känna igen ordbilder istället för att ljuda sig fram, men på något sätt behöver de väl även lära sig att koppla ihop en viss bokstav med ett eller flera ljud för att kunna läsa nya främmande ord i texter? Ett stort tack för att ni tar er tid att svara på alla frågor som skickas till er!
Svar: 

"När döva barn lär sig att läsa arbetar man hela tiden parallellt med teckenspråket. Det är genom teckenspråket man kan förklara vad orden, meningarna, texterna betyder." På Sveriges dövas riksförbunds hemsida finns en bra text om hur döva lär sig läsa. 

7 januari 2019 - 21:10

Kategorier