Hur långt brukar en örn flyga?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur långt brukar en örn flyga på en dag?
Svar: 

I Sverige finns två arter av örn - kungsörn och havsörn - och det finns en hel del skillnader mellan dem, som du kan läsa om här: 
http://www.natursidan.se/nyheter/se-skillnad-pa-havsorn-och-kungsorn/

Jag har inte hittat någon exakt uppgift om hur långt de flyger, så jag förslår att du ställer den frågan till Jourhavande biolog: 
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html

7 september 2017 - 11:23