Hur länge lever humlor?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Hej! Hur länge lever humlor?
Svar: 

Jordbruksverket har olika faktasidor om olika insekter och där läste jag att "Humlorna parar sig på sensommaren. Hanarna dör efter parningen medan drottningarna övervintrar nergrävda i marken." Se denna länk: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslan...
​Däremot står det inte hur länge drottningarna lever. På Wikipedia läser jag "På sensommaren kläcks även hanar och nya drottningar." Av detta drar jag slutsatsen att drottningarna lever ca ett år. https://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor#Anatomi_och_fysiologi

 

4 september 2019 - 12:02