Hur länge lever en geting?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur länge lever en geting?
Svar: 

Det är ingen lätt fråga, för att det finns många olika arter av geting. Men om vi utgår från Vanlig geting (Vespula vulgaris) är livslängden för en "arbetargeting" ungefär 2 veckor, medan drottningen lever längre.

Vespula vulgaris - wikipedia

29 augusti 2019 - 14:28