Hur länge kan en sköldpadda hålla andan?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hur länge kan en sköldpadda hålla andan?
Svar: 

Det finns idag ca 260 olika arter av sköldpaddor, både landlevande och sådana som lever i sötvatten eller hav. Vattenlevande sköldpaddor behöver andas regelbundet, och kan klara sig på den luft de har i omkring tre timmar. 

Vissa sötvattenssköldpaddor övervintrar på botten av sjöar eller dammar som ibland är täckta av is. Då befinner sig sköldpaddorna i dvala och kan leva utan syre i mer än tre månader. Läs mer om detta i den här artikeln från Lunds universitet: http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/SkoldpO2.html

​Mer information om sköldpaddor finns på Wikipedia och i Nationalencyklopedin:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6ldpaddor

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sköldpaddor

23 mars 2018 - 8:30