Hur länge har Sapfos fragment 94 varit känt

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Hur länge har Sapfos fragment 94 varit känt för den moderna världen? På Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Sappho_94) framgår att det varit känt åtminstone sedan 1896, men jag har svårt att hitta info om hur länge den varit känd. Speciellt, var dikten känd på 1740-talet?
Svar: 

Det verkar som fragmentet först tolkats och hänförts till Sapfo 1902.

Historiken bakom fragmentet är oklart före 1896, men dess innehåll publicerades först 1902 i en artikel av W. Schubart i tidskriften Rheinisches Museum für Philologie, vars tyska artikel sammanfattas på engelska  i artikeln Desire and memory av Amy Burnett i tidskriften Classical Philology vol 74 no:1 1979. 

Så dikten verkar inte ha varit känd före dess.

5 oktober 2020 - 22:12