hur länge har människan funnits på jorden

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
hur länge har maniskhan funnits på jorden
Svar: 

Här ett utdrag ur Nationalencycklopedin: "äkta människor, Homo, släkte homininer med en enda nu levande art, den moderna människan (Homo sapiens). Släktet äkta människor utvecklades för drygt 2 miljoner år sedan ur släktet förmänniskor (Australopithecus). De äldsta fynden dateras till 2,4–1,9 miljoner år och har huvudsakligen hittats i Tanzania, Etiopien och Kenya. Äkta människor skiljer sig från förmänniskor genom sin större hjärnvolym (minst 750 cm3) och genom sina mindre käkar och kindtänder." De äldsta fynden av Homo saphiens (den enda nu levande arten) är omkring 195 00 år och hittades i sydvästra Etiopien i samband med utgrävningar 1967-74.

27 januari 2015 - 14:29