Hur länge ger en ko mjölk?

Besvarad av Annica Lundgren
Fråga: 
Hur lång tid är det normala för en vildko att ge mjölk till sin kalv? Djurfabrikskalvar får dia sina mödrar 8-12 veckor men hur lång tid tvingar människor att kor mjölkas efter att kalvarna avvänjts?
Svar: 

Din första fråga, angående vilda kor kan jag inte svara på. Europeiska tamboskap/tama nötkreatur härstammar från uroxen, som är utdöd sedan 1600-talet. Det finns alltså inga vilda kor. Läs mer om tamkons ursprung här: https://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=3091&na=disputation.
Man har genomfört projekt, bl a i Holland, där man låter tamboskap leva "vilt" i stora inhägnader för att undersöka deras påverkan på den biologiska mångfalden, men jag har tyvärr inte lyckats hitta någon uppgift om hur länge sådana kor producerar mjölk.

Inom mjölkindustrin fungerar det så att kon ger mjölk i omkring 305 dagar efter kalvningen, eftersom man mjölkar henne och ger henne ett ökat energiintag. Därefter går hon i sin. Det betyder att man slutar mjölka henne och minskar hennes energiintag, vilket medför att hon slutar producera mjölk. Vanligen föder hon en ny kalv efter två månader i sin, och börjar då producera mjölk igen. Kor inom mjölkindustrin befruktas på konstgjord väg, genom insemination. Hur länge en ko ger mjölk utanför den här processen, eller utanför industrin har jag inte hittat någon uppgift om. På Djurens rätts hemsida läser jag att det finns 1,4 miljoner nötdjur i Sverige, och av dem är ungefär 350 000 kor som används i mjölkindustrin. Resten är kalvar, ungdjur och handjur som föds upp inom köttindustrin.

Källor:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cfw/files/konferensrapport...
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6tkreatur#Mj.C3.B6lkproduktion
http://www.djurensratt.se/djur-i-livsmedelsindustrin/kor-kalvar-tjurar

6 december 2016 - 13:39