Hur lång var Foucaults Installationsföreläsning L'ordre du discours

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
hur lång var Foucaults tal om diskurs på college de france? när han installerades där.
Svar: 

Installationsföreläsningen L'ordre du discours 2 december 1970 finns utgivet i svensk översättning av Mats Rosengren 1993 Diskursens ordning.

http://libris.kb.se/bib/12295959

23 september 2020 - 14:03