Hur lång tid höll sig den turkiska imperialismen på Balkan?

Besvarad av Gustav Hedlund
Fråga: 
Hur lång tid höll sig den turkiska imperialismen på Balkan?
Svar: 

Innan Turkiet blev en egen stat fanns det stora Osmanska riket, med administrativt centrum där Turkiet idag ligger, mellan 1299 och 1923. Det Osmanska riket erövrade och kontrollerade under sin existens många och stora områden bortom rikets kärna, både på Balkan och i andra delar av Europa, Asien och Afrika. Framför allt i rikets modernare historia började fler och fler försöka lämna riket och bilda egna självständiga stater, samtidigt som vissa områden annekterades av andra nationer, och det Osmanska riket förlorade allt mer greppet om sina områden.

Mellan 1912 och 1913 bröt de så kallade balkankrigen ut, och under dessa konflikter slog sig Bulgarien, Grekland, Montenegro och Serbien med gemensam kraft ut ur riket och gjorde så på många sätt slut på den Osmanska dominansen på Balkanhalvön. Som ett resultat av första världskriget upplöstes senare Osmanska riket helt och stora delar av de kvarvarande områdena styckades upp. Republiken Turkiet utropades år 1923.

Här kan du läsa mer om Osmanska riket och om Turkiets och Balkanhalvöns tidiga historia:

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/osmanska-riket

https://sv.wikipedia.org/wiki/Osmanska_riket

http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Turkiet/Aldre-Historia

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/turkiet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Balkankrigen

http://militarhistoria.se/artiklar/balkankrigen-1912-13

 

8 december 2016 - 16:20