Hur lång är vintern?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej, sverje jag undrandes hur långa denna vintrar är.
Svar: 

Hur lång vintern blir vet vi inte än och det är dessutom ganska olika i olika delar av landet. Meteorologerna definierar vinter som den period då dygnets medeltemperatur varaktigt är 0 grader eller lägre - och detta kan du läsa mer på SMHI:s webbplats: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vinter-1.22843

11 december 2017 - 9:38