Hur lång är lånetiden på en bok?

Besvarad av Marta Ondrus
Fråga: 
Hur länge är lånetiden på en bok?
Svar: 

Lånetiden brukar vara mellan fyra och två veckor beroende på om det är en bok som människor står i kö för att få låna, eller om det är en bok som du är ensam om att låna. Det kan också vara olika lånetid beroende på vad du lånar, om det är en film, en skiva, noter eller något annat. Det finns också olika specialfall på olika bibliotek. Vänd dig gärna till ditt lokala bibliotek och fråga om vilka låneregler som gäller på biblioteket närmast dig.

14 december 2016 - 10:20

Kategorier