Hur lång är en flaggstång?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hur lång är en flaggstång?
Svar: 

Regler för flaggstång:
En flaggstång kräver inte bygglov.
För att bestämma höjd på flaggstången utgår du från höjden på ditt hus. Rekommendationen är att 3-4 meter av flaggstången ska skjuta upp över den byggnad som den står i anslutning till. Ta reda på höjden på ditt hus och välj höjd på flaggstången utifrån det. Är huset t ex 8 meter vid högsta punkten blir det snyggt med en flaggstång på 12 meter.  (www.byggahus.se)

http://www.flaggstang.se/flaggstang_storlekochplacering.php

Jag har hittat annonser för flaggstänger från 6 till 18 meter.

30 januari 2018 - 15:41