Hur kroppen påverkas av sömnbrist

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Hur påverkas kroppen av för lite sömn?
Svar: 

Hej! Kroppen reagerar på flera olika sätt när den har sömnbrist. Dels blir immunförsvaret svagare och det är lättare att bli sjuk, ämnesomsättningen sjunker också (dvs när kroppen tar upp, omvandlar och bryter ner mat och annat vi stoppar i oss till energi, men också att göra sig av med resterna av näringsämnena) och hjärnan arbetar sämre (svårare att minnas, koncentrera och lära sig saker). Att sova dåligt i kortare perioder är inte farligt, om man får tid att återhämta sig. Långvarig sömnbrist är däremot mycket dåligt för hälsan. Enligt sjukvårdsupplysningen bör man söka hjälp om man haft problem med sömnen minst varannan dag under fyra veckors tid.

Källor:
1177: Sömnen är viktig för din hälsa [181010]
1177: Sömnsvårigheter [181010]
Forskning&Framsteg: Ge sömnen tid! [181010]
Illustrerad vetenskap: Brist på sömn förvandlar din kropp till ett försvarslöst vrak [181010]

10 oktober 2018 - 9:04

Kategorier