Hur kontroller man att ett gods är sterilt?

Besvarad av Cecilia Helgesson
Fråga: 
Hur kontroller man att ett gods är sterilt
Svar: 

Sterilisering används för att göra en produkt fri från levande mikroorganismer. Steriliseringens effekt kan INTE kontrolleras i efterhand genom inspektion eller undersökning av produktens sterilitet. Därför måste steriliseringsprocessen utvärderas regelbundet.

Vilka metoder och kontroller som måste göras och hur de skall utföras kan man läsa om i "Vårdhandboken - en tjänst från Sveriges landsting och regioner.
Se länk:
http://www.vardhandboken.se/Texter/Medicintekniska-produkter-steriliseri...

Klicka på "Metoder och kontroller" så finns utförlig information.
 

Vänlig hälsning
Cecilia Helgesson
Göteborgs stadsbibliotek
 

10 februari 2014 - 13:08