Hur kommer vår värld se ut?

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Hur kommer våran värd se ut om vi fortsätter med utsläpp o såna saker som förstör planeten?
Svar: 

Forkarna har genom beräkningar tagit fram ett antal modeller för hur framtiden kan se ut. Där kan man se att mot slutet av vårt sekel kan temperaturen ha ökat med 4 grader. Havsytan kommer att stiga, mellan 0,52 och 0,98 m till slutet av seklet. Kontrasterna mellan regn- och torrperioder kommer växa, och det kommer bli fler intensiva skyfall. Isarna krymper, och havet värms upp vilket åverkar havscirkulationen. 

Den fulla effekten av våra koldioxidutsläpp kommer dock inte synas på flera hundra år, och även om vi gör en förändring nu kommer vårt klimat att förändras. 

Du kan läsa mer på naturvårdverkets hemsida:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Kli...

11 februari 2019 - 16:10