Hur kommer Kubas klimat att fö

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur kommer Kubas klimat att förändras?
Svar: 

Två saker framstår som stora faror. Det ena är ökningen av yttemperaturen i havsvattnet, något som då ökar uppkomsten och kraften i orkanerna. Det andra är vattennivån stiger och dränker låglänt land. Det är många ö-nationer som kommer att försvinna. Detta är inte specifikt för Kuba utan gäller hela Karibien.
https://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/extra-aktiv-orkansasong
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/orkaner-ett-fruktat-vaderfenomen
http://illvet.se/naturen/klimatforandringar/ger-global-uppvarmning-fler-...
https://www.svd.se/varma-hav-ger-fler-orkaner
http://www.kubaportalen.se/
https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/atta-oar-forsvunna-pa-grund-av-hogre...
http://cubaoutsidein.com/environment/climate-change-cuba/
http://www.cubanews.acn.cu/cuba/7208-southern-cuba-loses-land-to-the-car...

13 november 2017 - 9:58