Hur kommer det sig att många kända artister och musiker lider av psykisk ohälsa?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hur kommer det sig att många kända artister och musiker lider av psykisk ohälsa?
Svar: 

Att musiker och artister är överrepresenterade ifråga om psykisk ohälsa verkar vara bekräftat av ett flertal studier.  Se bland annat denna artikel som berättar om en akademisk studie från Storbritannien:
https://www.svt.se/kultur/musik/psykisk-ohalsa-vanligt-bland-musiker
 

Däremot finns det inget givet svar angående orsaken. Oregelbunden livsstil, stora krav på sig själva och svårigheter att koppla bort jobbet från den egna privatpersonen, är några av skälen som nämns i nedanstående artikel:
https://gaffa.se/artikel/132969/special-psykisk-ohaelsa-bland-artister-m...
 

Stor oenighet råder angående kopplingen mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Flera forskare har hävdat att det finns en sådan. En studie från Karolinska institutet gjord 2012, tyckte sig hitta en sådan koppling:
https://news.ki.se/link-between-creativity-and-mental-illness-confirmed
 

Andra tunga namn inom forskarvärlden är dock skeptiska till denna koppling. En av dem är den amerikanske psykiatern Albert Rothenberg, verksam vid Stanford University. I nedanstående artikel förklarar han varför:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/creative-explorations/201503/cre...

 

17 september 2019 - 9:52