hur kommer det sig att man kan vara allergisk mot något och kan man bota allergi?

Besvarad av Anna Ragnarsson
Fråga: 
hur kommer det sig att man kan vara alergisk mot något och kan man bota alergi?
Svar: 

Hej!

I nationalencyklopedin kan man läsa att allergi "beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne (allergen)"
Nationalencyklopedin, allergi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/allergi (hämtad 2018-01-23)
Du kan läsa mer om allergi och hyposensibilisering (som är en form av behandling för att minska känsligheten för det man är allergisk mot) i tex Nationalencyklopedin, på 1177 samt Astma- och allergiförbundets hemsidor.

www.ne.se
www.1177.se
https://astmaoallergiforbundet.se/

 

 

22 januari 2018 - 9:22

Kategorier