Varför har kristendomen större inflytande i USA än i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kommer det sig att kristendomen har större inflytande i USA än i Sverige? Varför?
Svar: 

Det finns säkert många orsaker till skillnaderna. Följande artiklar belyser frågan ur några olika synvinklar:

Samtal med forskare: Gud i den amerikanska politiken
http://www.medarbetarportalen.gu.se/News/gu-journal/arkiv/2012/nummer-6-12/samtal-med-forskare--gud-i-den-amerikanska-politiken/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F

Religion och humanism i USA
http://www.fritanke.se/religion-och-humanism-i-usa/

Den kristna vänsterns makt över USA
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/den-kristna-vansterns-makt-over-usa_1004145.svd

Lättare vara kristen i USA än i Sverige
http://www.dagen.se/livsstil/l%C3%A4ttare-vara-kristen-i-usa-%C3%A4n-i-sverige-1.110119

Varför är de så religiösa i USA?
http://www.brobyggarna.org/667.religion.i.USA.html

Hur sekulariserad är Svensson?
http://fof.se/tidning/2004/7/hur-sekulariserad-ar-svensson

21 januari 2015 - 12:44