Hur kom man på vilka länder som tillhör Europa?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kom man på vilka länder som tillhör Europa
Svar: 

Det var nog ingenting som någon kom på eller som bestämdes vid ett visst tillfälle, utan det var en gemenskap som långsamt växte fram genom historien. Historiskt sett har den europeiska civilisationen sin gemensamma grund i det antika Grekland och i Romarriket. Stor betydelse fick också kristendomen som spreds över hela det europeiska området och blev Europas gemensamma huvudreligion. Dessutom talar över 90 procent av Europas invånare språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen, så även där finns en naturlig gemenskap.

Gemensam historia, religion och språk samt goda geografiska förutsättningar (t.ex. närheten till hav, sjöar och segelbara floder) för befolkningens rörlighet och kontaktmöjligheter gynnade framväxten av en kulturell och ekonomisk gemenskap och bidrog till att Europa blev en rik och produktiv världsdel. Under de sista årtiondena på 1900-talet har dessutom Europas länder ytterligare  närmat sig varandra, vilket visar sig bland annat genom institutioner som Europeiska unionen. Du kan läsa mer om hur Europa växt fram i Nationalencyklopedin (finns på många skolor och bibliotek) eller Wikipedia.
 

19 april 2018 - 14:06