Hur klonades fåret Dolly?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hur klonades Dolly, fåret?
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga! :)

Frågor om kloning har tidigare ställts till oss på "Bibblan svarar" och dessa svar, som finns i vårt svarsarkiv, hittar Du om Du klickar här.

Svaret på Din specifika fråga hittar Du på hemsidan Genteknik.nu som drivs av Gentekniknämnden. Så här står det om Dollys kloning:
"Dolly klonades genom att cellkärnan plockades ut från juverceller hos ett sex år gammalt får. De isolerade cellkärnorna fördes in i obefruktade ägg som saknade cellkärna. Cellerna odlades några dagar och 29 tidiga embryon planterades sedan in i tretton olika surrogatmödrar. Bara i ett fall lyckades det och 148 dagar efter det att embryona planterats in föddes Dolly."

//Nisse

17 februari 2017 - 9:30