Hur kännetecknas renässansen i Mona Lisa?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Hur kännetecknas renässansen i verket Mona Lisa? Vad är tidstypiskt för verket? Tack.
Svar: 

Mona Lisa, eller La Gioconda, är en av världens mest kända målningar. Leonardo da Vinci som målade den levde under renässansen, närmare bestämt 1452-1519, och var en italiensk konstnär och vetenskapsman. Om renässansbegreppet kan man läsa t.ex. i Nationalencyklopedin (uppslagsord Renässans).

Da Vinci betraktas som ett av de stora renässansgenierna. Hur renässansen syns just i porträttet av Mona Lisa är lite svårare att säga, men jag tror att de här raderna ur Focus Konsten II kan vara till ledning:

"Som målare förde han den florentiska ungrenässansen fram mot högrenässans, bl.a. därigenom att han med sitt berömda ljusdunkel förenade handling och stämning i bilden."

Nog är det ett speciellt stämningsskapande ljusdunkel i målningen av Mona Lisa! Sedan kan man nog säga att hennes hemlighetsfulla leende också passar bra in på renässansens intresse för "det individuella och unika i varje människa", som det står i Nationalencyklopedin. Se http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/renässans !

16 april 2015 - 7:06