Hur kan vatten bli elektricitet?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Hur kan vatten bli elektricitet?
Svar: 

El kan inte lagras i någon större utsträckning. Det kan däremot vatten som ska användas för elproduktion. Det finns många vattenkraftverk i Sverige, ungefär 1800, de flesta är små. Den största delen av vattenkraften produceras i älvarna i norra Sverige eftersom det där finns större vattendrag med högre fallhöjder. Här kan du läsa mer om vattenkraft:

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/For...
https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/var-fornybara-produktion/vattenkra...

15 mars 2018 - 8:25