Hur kan staten påverka konjunkturen?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Hur kan staten påverka konjunkturerna?
Svar: 

Staten har olika medel för att styra inflationen och konjunkturen. Dessa medel brukar sammanfattas med begreppet finanspolitik. Staten kan till exempel stifta lagar (i Sverige t.ex. arbetsrätten) som reglerar arbetsmarknaden eller företagens rörelsefrihet och se till så att konkurrensen följs så att priserna sjunker. Ett annat styrinstrument är skatterna som kan höjas eller sänkas. Läs vidare på SO-rummet: https://www.so-rummet.se/kategorier/konjunkturer
Här kan du läsa mer om finanspolitik https://www.ekonomifakta.se/Ordlista/Finanspolitik/

3 mars 2019 - 18:36

Kategorier