Hur kan socialantropologi och pedagogik länkas samman?