Hur kan Riksbanken styra/påverka samhällsekonomin?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
hur Riksbanken kan styra/påverka samhällsekonomin i samhället.
Svar: 

Riksbankens styrränta, den så kallade reporäntan, är Riksbankens verktyg för att påverka samhällsekonomin. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen.
Det finns också en film som förklarar penningpolitiken.

Källa: Riksbanken

I Sverige och övriga Europa bedrivs penningpolitiken av en mer eller mindre självständig centralbank, i Sverige kallad Riksbanken. I de flesta länder är penningpolitikens roll att försöka se till att ekonomin växer i en stadig takt och att inflationen hålls nere. I Sverige är penningpolitikens mål att hålla en låg och stabil inflationstakt. Om Riksbanken upplever att inflationen är på väg att stiga kan den höja räntan och se till att det sker en avkylning i ekonomin och inflationstakten minskar. Det omvända sker då Riksbanken istället sänker räntan och på så sätt ser till att konsumtion och investeringar stimuleras vilket i sin tur leder till att inflationstakten ökar.
Källa: Wikipedia "Penningpolitik"

2 april 2020 - 16:14

Kategorier