Hur kan omgivningens attityder påverka identitetsutveckling?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hur kan omgivningens attityder och värderingar påverka människans: Identitetsutveckling Lärande och utveckling.
Svar: 

Du kan läsa om identitesutveckling bland annat på BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri) https://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/Artiklar/Sjalvbild-och-identitet1/
Natur och Kulturs Psykologilexikon tar upp en del definitioner och beskrivningar https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Identitet
Sajten Kunskapsguiden sammanfattar om barns utveckling: https://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/Mognadsbedomning-for-b...

6 mars 2020 - 22:33

Kategorier