Hur kan olika livsmiljöer och livsvillkor påverka en person?

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Hur kan olika livsmiljöer och levnadsvillkor påverkar en person?
Svar: 

Sociala, ekonomiska och fysiska miljöer och villkor har en oerhört stor betydelse för hur våra liv blir. Mycket kortfattat kan man säga att miljön och livsvillkoren både ger oss valmöjligheter men också begränsar och hindrar oss i det vi vill.

Miljön och livsvillkoren påverkar oss därför att vi, förutom att vara enskilda individer, också bär på olika egenskaper som gör att vi tillhör vissa grupper.     

Det kan exempelvis handla om att våra föräldrar har en viss utbildningsnivå och inkomst och att vi därför tillhör en viss klass.

Eller att vi har ett visst kön eller tillhör en viss etnicitet.

Det är sedan vår omgivning, det vill säga vår sociala miljö, som bestämmer om en viss gruppegenskap är positiv, negativ eller saknar betydelse.

Om vi till exempel är rika ger det oss en hel massa valmöjligheter medan fattigdom begränsar vad vi kan göra. Medan det inte har någon större betydelse om vi har ljust eller mörkt hår.

Om vi exempelvis sitter i rullstol kan det begränsa oss om den fysiska miljön är utformad för människor som kan gå obehindrat.     
   
Här, på SO-rummets hemsida, finns en intressant podcast som handlar om segregation och som handlar om hur segregationen är resultatet av att vi växer upp med olika livsvillkor.
 
Om du vill fördjupa dig kan jag också rekommendera boken Jämlikhetsanden av Kate Picket och Richard Wilkinson som diskuterar sambandet mellan hälsa och livsvillkor.

21 april 2020 - 14:51