hur kan man påverka kommunen?

Besvarad av Therése Hagman
Fråga: 
hur kan man påverka kommunen?
Svar: 

Hej
Beroende på vilken kommun som man bor i kan en göra olika saker.   

Det vanligaste är att engagera sig i politiska partier, intresseföreningar eller lämna in ett så kallat medborgarförslag. Medborgarförslag har funnits sedan juli 2002 och innebär att medborgarna i kommun eller landsting får väcka förslag i fullmäktige.
Enligt kommunallagen måste alla förslag som väcks i fullmäktige också beslutas av fullmäktige.

Mera om vad du kan göra i den kommun som du bor i finns på kommunens hemsida

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankande...

13 september 2015 - 13:29