Hur kan man mätta Vätskeförlust och var i kroppen finns det mesta vattnet?

Besvarad av Karin Gulliksson
Fråga: 
Hur kan man mätta ev. Vätskeförluster och var i kroppen finns det mesta vattnet?
Svar: 

Vätskeförlust (dehydrering) kan fastställas genom värdering av symptom samt mätning av blodtryck och resultat från blodprover. Vanliga symtom kan vara trötthet, lågt blodtryck, minskad urinmängd och törst. Vid allvarligare vätskeförlust drabbas man vanligen av en ökande medvetandesänkning och organsvikt till följd. Behandling är i första hand socker-salthaltig dryck, men i en del fall kan det behövas intravenös dropp eller via kanyl in i bukhålan. Du kan läsa mer på Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Dehydrering
I kroppen finns två tredjedelar av vattnet inne i cellerna och en tredjedel utanför. Vattnet utanför cellerna finns i och utanför blodbanan och i olika vävnader och organ.(källa: Karolinska institutet. https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker-inte-for-lite-vatten)

17 maj 2019 - 16:12