Hur kan man förklara att Freuds teorier fortfarande lever kvar?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hur kan man förklara att Freuds teorie fortfarande lever kvar ?
Svar: 

Freud ansåg att de flesta psykiska problem har sin grund i händelser, känslor och erfarenheter som vi upplevt i barndomen men som sedan har förträngts. Man kan komma till rätta med de psykiska problemen genom att analysera sig tillbaka genom sitt undermedvetna till problemens källa.
Freud menade också att drömmar ger ledtrådar till problemens orsaker, även om de kan vara svåra att tyda.
Hans teorier om det omedvetna och om bortträngda minnen är omstridda och ibland förkastade av dagens forskare. Men teorierna har haft stort inflytande på psykologin som ämne och bland annat medfört att begrepp som "jaget" (ego) och "överjaget" har införts i det psykiatriska språkbruket.
Text: Robert de Vries (red.)   Text från SO-rummet

Freuds betydelse för psykologin, pedagogiken, samhällsvetenskapen och filosofin kan knappast överskattas. Med psykoanalysen och de psykodynamiska riktningarna fick människor i den västerländska kulturkretsen ett alternativt synsätt att välja på i fråga om människans, psykets, samhällets och de mänskliga relationernas natur. Hans vetenskapliga metod har dock ifrågasatts eller helt underkänts liksom många enskildheter i hans teori och hypoteser eller hela hans lärobyggnad om människans psyke. ur: Psykologiguiden. Där kan du också läsa mer om Freuds liv och hans teorier.

Svenska dagbladet har publicerat en artikel om hur dagens psykoanalytiker använder Freuds teorier idag. Bl a skriver man "Freuds teorier har på ett eller annat sätt påverkat uppkomsten av samtliga moderna psykoterapeutiska metoder. Den idag populära kognitiva psykologin är resultatet av kritiken mot behaviorismen, som i sin tur uppstod som en protest mot psykoanalysen." Läs hela artikeln på Svenska Dagbladet.

17 oktober 2019 - 20:12

Kategorier