Hur kan man avgöra om två personer är syskon eller föräldrar av DNA-test

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Hur kan man avgöra om två personer är helsyskon eller förälder/barn via ett DNA-test? Både förälder/barn och helsyskon delar ju 50% DNA, så hur kan man på ett DNA-test se skillnad på om två personer är syskon eller förälder och barn.
Svar: 

DNA är långa strängar med information. Du får hälften från mamman och hälften från pappan, vilket syns om du tittar på ditt DNA och när du sen jämför med ett helsyskon. Med ditt syskon delar du ju även pappans DNA, men med en förälder delar du halva dess DNA. 

På bilden kan du se hur olika anlag kan manifestera sig olika i syskon med samma föräldrar. Här används etnicitet som exempel.

6 juli 2020 - 16:57