hur kan man arbeta för att minska alkoholkonsumtionen?

Besvarad av Jessica Andersson
Fråga: 
hur kan man arbeta för att minska alkohol komsutionen på samhällsnivå, gruppnivå och direkt till individ nivå?
Svar: 

På Systembolagets hemsida hittar du enkel information om deras uppdrag, t ex vilka faktorer som påverkar ett lands alkoholkonsumtion. Läs mer här: https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/om-uppdraget/darfor-finns-sy...
I Sverige finns också CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Deras uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. På deras hemsida hittar du en mängd artiklar och andra publikationer om alkoholkonsumtion. https://www.can.se.

Att minska alkoholkonsumtionen på individnivå tolkar jag som att det handlar om någon form av missbruksbehandling. Några tips på vidare läsning är:
Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker / Anders Hammarberg, Sara Wallhed Finn.
Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap / Markus Heilig
Om alkohol / Ola Lauritzson
Alkohol och droger på jobbet : en chefshandbok : att skydda organisationen och hjälpa medarbetaren / Fredrik Ljung

Vänd dig till ditt närmaste bibliotek om du vill låna någon av böckerna.

Hoppas att detta kan hjälpa dig att komma vidare!

1 juni 2020 - 11:46