Hur kan kolatomerna bilda så många olika föreningar?