Hur kan känselsinnet påverkas

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Hur kan känselsinnet påverkas av skador?
Svar: 

Känselnedsättning uppkommer vid olika typer av skador. Skador kan vara av en mängd olika orsaker, lämpligast är att läsa vidare, i t.ex. Nordisk försäkringstidskrift, www.nft.nu. På www.hjarnfonden.se, Hjärnfonden webbplats, kanske du kan finna ytterligare information.  Läs även litteratur i ämnet, på något biblioteket kan finnas Linton Steven Att förstå patienter med smärta, Klintman Holger Det gåtfulla smärtan, eller andra böcker i ämnet. Även på Vibrosense Dynamics sida finns information, www.vibrosense.se/kunskapsbank/medicinsk-bakgrund/vibrationsskador-havs.

20 januari 2015 - 14:01

Kategorier