Hur kan jag registrera mina barn som talbokslåntagare utan att gå till ett bibliotek?

Besvarad av Markus Hammargren
Fråga: 
Hej, jag undrar hur jag kan registrera mina barn som talbokslåntagare utan att behöva fysiskt komma till ett bibliotek. Det jag vill ha är alltså inloggningsuppgifter till Legimus för de två. Specialpedagogen har sett till så att de har fått läsplattor som de ska använda, men menar att det är upp till mig som förälder att fixa inloggningarna. Är det någon av er som kan hjälpa mig eller vet vem jag ska vända mig till?
Svar: 

Det här är en bestämmelse som MTM (myndigheten för tillgängliga medier) satt upp. "Om du vill låna talböcker måste du gå till ditt bibliotek för att få ett konto." http://www.legimus.se/207480/bli-lantagare
Vänd dig till skolans bibliotek eller närmaste folkbibliotek så kan de hjälpa till med registrering. Ring innan eftersom många bibliotek vill att man har en bokad tid innan man kommer.

För mer information:

https://www.mtm.se/
http://www.legimus.se/start

13 mars 2019 - 14:17