hur kan jag prata svenska?

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
hur kan jag prata svenska perfekt?
Svar: 

Digitala spåret heter en sida som är användbar när man ska lära sig svenska. Man kan välja nivå efter hur mycket man kan.
Se länken
http://www.digitalasparet.se/ Många studieförbund har så kallade Språkkafeér. Där träffas man helt enkelt och pratar, vilket ju är det bästa sättat att lära sig uttal.

23 augusti 2014 - 22:31

Kategorier