Hur kan jag koppla synd och förlåtelse i kristendomen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kan jag koppla synd och förlåtelse i kristendomen med en kristen historia?
Svar: 

Jag är inte riktigt säker på hur jag ska tolka din fråga och i vilken mån det är den historiska utvecklingen du söker, men du får några länkar till texter som jag hoppas kan hjälpa dig en bit på vägen:

Kyrkligt ABC – Synden
https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/kyrkligt-abc--synden
Kyrkligt ABC – Förlåtelse
https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/kyrkligt-abc--forlatelse
Kristendomens grunder 
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/kristendomens-grunder#

Du kan även söka på synd och förlåtelse i Svenska kyrkans svarsarkiv eller ställa din fråga direkt till redaktionen:
https://omg.svenskakyrkan.se/

Allt om Bibeln är ett oberoende projekt som syftar till att presentera den kristna tron på vanlig vardagssvenska och du kan söka på begreppen synd och förlåtelse i deras frågearkiv
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/index.htm

22 februari 2017 - 19:33

Kategorier