Hur kan jag granska en tidningsartikel på bästa sätt?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Hur kan jag granska en tidningsartikel på bästa sätt?
Svar: 

Att granska en tidningsartikel kan vara svårt för den som inte har journalistisk utbildning eller erfarenhet. När en journalist eller forskare granskar någon annans artikel försöker hon eller han undersöka om uppgifterna i artikeln stämmer. Det innebär ofta att man måste ge sig ut och hitta underlaget för informationen: personer, dokument, statistik och liknande och sedan göra en egen bedömning - ibland genom att intervjua samma personer, ibland genom att sätta sig in i dokument och rapporter för att se om den artikel man granskar innehåller några faktafel eller oegentliga tolkningar.

Något som var och en kan göra är att lära sig mer om källkritik. Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har publicerat ett material som är bra för den som vill bli bättre på källkritik. Du hittar materialet (Källkritik på nätet) här: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

11 oktober 2018 - 18:44