Hur kan jag använda Joharis fönster?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kan jag använda Joharis fönster för att utveckla mitt ledarskap?
Svar: 

Johari-fönster är en psykologisk modell om en persons självinsikt, som visar dina olika sätt att kommunicera. Johari-fönster används bl.a. för att optimera samarbete och effektivitet i grupper och organisationer genom att öka öppenheten i samspelet med andra. Du kan läsa mer på följande webbplatser eller i de föreslagna böckerna:

http://www.biz4you.se/html/ledarskap/ledarskap/kommunikation/johari-fonster.pdf
http://capicom.se/files/LOO.pdf

Insikter om inre ledarskap av Gaya Pienitzka, 2011
Kommunikation och relationer : Joharifönstret : deltagarinstrument : ett läroinstrument från Teleometrics® / av Jay Hall och Martha S. Williams, 2005
 

12 februari 2018 - 13:39

Kategorier