Hur kan hög inflation påverka?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kan hög inflation påverkar individens privata ekonomi och hur påverkar det den ekonomiska kretslopptet?
Svar: 

Fakta om inflation och exempel på hur hög och varierande inflation påverkar både individer och samhället finns i följande texter:

Varför inflationsmål?
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Varfor-inflationsmal/
Se även länkarna i högerspalten med fördjupad information inflation!

Hög inflation – en källa till huvudbry
http://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2008/Januari/Hog-inflation--en-kalla-till-huvudbry/

Inflation och KPI
http://smartprivatekonomi.blogspot.se/2010/03/inflation-och-kpi.html

17 maj 2017 - 15:27

Kategorier