Hur kan fåglar flyga?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur kan fåglar flyga?
Svar: 

Fåglar flyger genom att dels glidflyga på vindar och dels genom aktiv flykt, dvs att de flaxar med vingarna. När de gör detta vrider de på vingarna så att de får maximal lyftkraft uppåt och minimalt luftmotstånd. Här är en film på Youtube, på engelska, med fina animationer som visar hur fåglars muskler fungerar för vingarna.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygf%C3%B6rm%C3%A5ga_hos_djur

https://www.sydsvenskan.se/2017-08-11/faglars-flaxande-sparar-energi
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/303-how-birds-fly

13 september 2017 - 11:01