Hur kan det egentligen vara fullständigt vindstilla mitt i en rasande orkan?

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Hur kan det egentligen vara fullständigt vindstilla mitt inne i en rasande orkan?
Svar: 

Orkanens öga är namnet på det vindstilla området mitt i en orkan. Det är placeringen i orkanens mitt som gör ögat vindstilla. Det är samma princip, som när vi ser ett cykelhjul rulla. Inne i hjulets mitt är det inte mycket fart, men ju längre ut åt ekrarna vi tittar, desto större är farten. 

Värme och fuktighet är en förutsättning för att ett öga i en orkan skall uppstå, och fenomenet finns därför bara i de våldsamma orkaner som rasar runt tropikerna, där haven är varmare än 27 grader. Orsaken är att stormar bildas genom att varm och kall luft möts, och över de varma haven är detta möte extremt. Så länge värmen och fuktigheten är närvarande, förstärks orkanen, men när den driver in över land, avtar den i styrka.

Källa: Illustrerad Vetenskap
https://illvet.se/naturen/vadret/orkan/vad-betyder-orkanens-oga

8 oktober 2018 - 10:14