Hur kan den här texten kännetecknas som reportage?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kan den här texten kännetecknas som ett reportage? http://iluma.se/svso6/wp-content/uploads/2014/09/Exempel-p%C3%A5-reportage.pdf
Svar: 

Använd följande text och presentation, som visar vad som är typiskt för ett reportage, så får du hjälp att analysera texten:

Reportage
https://www.nok.se/-Settings-/Digitala-laromedel/STM---Textbok-2/12-Studiebanken/G-Skriva/Olika-texttyper/Reportage/
Typiska drag för reportage
https://prezi.com/m_1dbgaywdhz/typiska-drag-for-reportage/

6 december 2017 - 15:19

Kategorier