Hur fungerar hushållens ekonomi?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur hushållens ekonomi fungerar?
Svar: 

I hushållsekonomin står det samlade hushållet i centrum, inte de enskilda individerna eller samhället. Inom hushållsekonomin beskrivs och analyseras hushållens disponibla inkomster och deras kostnader samt hur ekonomin påverkas av förändrade priser, skatter och annat i omvärlden. Läs mer i följande texter:

Hushållens inkomster
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/
Privatekonomi
http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel/privatekonomi#

23 mars 2017 - 12:52

Kategorier