Hur högt kan en fjäril flyga?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur högt kan en fjäril flyga?
Svar: 

Fjärilar utnyttjar vindarna för kunna flyga längre och högre och segelflygplanspiloter har observerat t.ex. monarkfjärilar på mycket hög höjd, från 600 till 1250 meter över marken. Den sistnämnda siffran kan vara höjdrekordet för fjärilar. Läs mer om detta i  tjänsten Fråga en zoofysiolog vid Lunds universitet:

Om monarken en flyttande fjäril och höjdrekord för fjärilar
http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Flyga.html#monark-hojdrekord- flyttande-fjarilar

Ytterligare information om fjärilars längd- och höjdrekord finns i följande artiklar:

Flyttande insekter
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/allmantominsekter/flyttandeinsekter.450.html
Ett skört besök från Afrika
http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/ett-skort-besok-fran-afrika

19 mars 2017 - 19:07