Hur har synonymer skapats?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Hur har de skapat synonymer?
Svar: 

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur webbsidan och appen Synonymer.se har skapats. Eftersom det inte finns några uppgifter på sidan om vem som ligger bakom det hela, eller vem som är ansvarig utgivare föreslår jag att du kontaktar dem på den enda tillgängliga mejladressen synonymerse@gmail.com.

25 mars 2020 - 21:18